Sharptickets er et billettsystem som eies og driftes av sharptech DA (heretter sharptickets).

Ved å bruke sharptickets og tilhørende tjenester, samtykker du i disse vilkårene. Les vilkårene nøye. Aktivt samtykke blir gitt ved registrering av konto hos sharpTickets.

Misbruk av sharptickets er ikke tillatt. Dette betyr at du ikke kan forstyrre tjenestene eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av sharptickets. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til deg hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om ulovlig atferd.

Ved å bruke sharptickets får du ikke eierskap til eventuelle åndsrettigheter i tjenestene eller innholdet du får tilgang til. Du kan ikke benytte deg av innhold fra sharptickets med mindre du innhenter tillatelse fra eieren eller på andre måter har tillatelse til dette i henhold til åndsverksloven.

Tjenesten inneholder innhold som ikke tilhører sharptickets, derunder informasjonstekster, bilder o.l. Enhenten som gjør innholdet tilgjengelig, er ene og alene ansvarlig for dette innholdet. Vi kan gjennomgå og vurdere om dette innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene. Vi kan fjerne eller nekte å vise innhold hvis vi har rimelig grunn til å tro at det bryter med våre vilkår eller loven.

Tjenestene er tilgjengelig på mobile enheter. Ikke bruk tjenesten på en måte som distraherer deg eller hindrer deg fra å overholde trafikk- eller sikkerhetslovgivning.

Din sharptickets-konto

Du må ha en sharptickets-konto for å benytte deg av våre tjenester, både som kunde og som arrangør. Du kan opprette din egen konto på vår nettside. Alle kontoer er personlige og kan ikke overføres/benyttes til/av andre.

For å beskytte sharptickets-kontoen din må du holde passordet ditt hemmelig. Du er selv ansvarlig for det som skjer på din sharptickets-konto. Du bør helst ha et unikt passord for tjenesten. Hvis du oppdager uatorisert bruk av passordet eller sharptickets-kontoen må du skifte passord umiddelbart.

Bedrifters bruk som arrangør

Hvis du bruker våre tjenester på vegne av en bedrift, organisasjon eller tilsvarende, som arrangør, samtykker denne bedriften til disse vilkårene.

Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for å bestille og kjøpe billetter og varer fra oss, vil sharpTickets behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er sharptech DA. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig er:

E-post: [email protected]
Telefon: (+47) 71 39 09 51
Organisasjonsnr: 916 519 060

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte [email protected].

1 – Hvilke data samler vi inn

1.1 – Ikke logget inn

Hvis du benytter deg av sharpTickets som en ikke-bruker så samler ikke inn noen personopplysninger om deg. Vi kan likevel samle inn bruksmønster og annen anonym informasjon om ditt besøk. Denne informasjonen deles aldri med tredjepart og benyttes kun til statistikk.

1.2 – Logget inn

Dersom du er logget inn og er bruker av sharpTickets vil vi samle inn informasjon som fullt navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse. Betalingsinformasjon blir ikke lagret.

2 – Hvordan bruker vi personopplysningene som samles inn

2.1 – Tjenester

Vi eller arrangørene som benytter sharpTickets vil bruke personopplysningene til å fullføre bestillinger, levere de billetter og tjenester som du har bestilt/bedt om og for å administrere brukerforholdet. Behandlingen skjer for å oppfylle en avtale med deg. Informasjonen kan også brukes av sharpTickets eller arrangør for å komme i kontakt med deg, f.eks. distrubisjon av informasjon ved avlysninger av arrangement eller annen viktig informasjon. Vi kan også benytte personopplysningene til å besvare henvendelser som kommer inn til oss. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

3 – Utlevering av personopplysninger til andre

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre når det foreligger lovlig grunnlag for dette, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Et eksempel på utlevering av informasjon er til arrangører. En arrangør vil alltid kunne se persondata som navn, bosted, kontaktinformasjon og fødselsdato, samt tidligere kjøpte billetter. Arrangøren vil ikke få tilgang på logginformasjon.

4 – Datasikkerhet

Dine personopplysninger behandles strengt konfidensielt og innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende rett på området. Det samme gjelder bankopplysninger, som håndteres av Stripe, DNB og andre betalings-samarbeidspartnere.

All informasjon som sendes til sharpTickets er sikret med SSL-sertifikater.

5 – Lagringstid

Vi vil lagre dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål som personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre det foreligger samtykke fra deg til videre behandling og lagring eller et lovmessig krav om at personopplysningene fortsatt skal lagres.

6 – Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelser mot behandlingen og kreve dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter for å hente ut elller slette data fra sharpTickets må du ta kontakt med oss pr epost, [email protected]. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter hos oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt på [email protected].

7 – Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.

8 – Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Vilkår for bruk som arrangør

sharptech DA (heretter sharptickets) er pliktig til å levere etter beste evne. Sharptickets er ikke ansvarlig for eventuell driftsstans som har årsak som er utenfor sharptickets kontroll.

Arrangør er ansvarlig for oppsett av arrangement igjennom vår arrangørportal. Alt innhold som arrangør laster opp eller benytter seg av i forbindelse med oppsett av arrangementet eller bruk av sharptickets ellers er arrangør selv ansvarlig for, og forplikter seg til å ha riktige tillatelser på plass for benyttelse i kommersiell sammenheng.

Arrangør er pliktig til å betale gebyrene som tilkommer ved bruk av sharptickets, enten de er bakt inn i prisen av billetten eller om de er lagt utenpå. Betaling av gebyrene skjer enten ved trekk fra utbetaling eller ved etterfakturering.

Utbetaling av midler

Arrangør vil få midlene utbetalt tidligst 14 dager, men senest 31 dager etter arrangementsslutt. Det kan søkes om å få utbetalt forskudd, dette gjøres pr. epost til [email protected]. Summen som arrangør får utbetalt er total inntekt minus gebyr. Dette varierer i forhold til om arrangør har bakt gebyret inn i billettprisen eller om denne er utenfor.

Arrangementer som kun har kontantsalg vil få gebyret etterfakturert pr faktura til ansvarlig arrangør. Fakturadato er 14. dager etter endt arrangement.

Om du har spørsmål angående våre vilkår kan disse sendes til [email protected]